Esines.sk

Webstránky Levice

Linkbulding – budovanie spätných odkazov

By on 19. júla 2022

Nato, aby bola Vaša nová webstránka dohľadateľná na Internete, alebo konkrétne na Google.sk, je potrebné, až nevyhnutné, aby existovalo čo najviac relevantných spätných odkazov na Vašu webstránku, odkiaľ by Váš nový potencionálny klient mohol prísť na Váš nový web. Preto je registrácia do internetových katalógov dôležitým krokom ako začať budovať povedomie o novej webstránke. Ako príklad uvediem internetový katalóg stránok WebLinky.sk